در این بخش علی رقم اینکه اجرای فنداسیون سوله ساده به نظر میرسد ولی جزء مهمترین بخش اجرای سوله است چرا که تمامی نیروهای بار باد ، زلزله و برف هر منطقه توسط فونداسیون به زمین منتقل می گردد. از جمله مسائل حساس اجرای فونداسیون سوله آکس بندی صحیح ، گونیا بودن آن و علی الخصوص خط تراز آن است که در سازه هایی که دارای جرثقیل سقفی هستند  بسیار پر اهمیت می باشد.

افتخار ما سرعت و کیفیت بالا در کنار قیمت مناسب و رقابتی است که در طول سالها فعالیت و خدماتمان موجب خرسندی و رضایت 100% مشتریان عزیز گردیده

سوله،امیر سوله،ساخت سوله،اجرای سوله، ازپی تا کلید،اسکلت فلزی،سوله دست دوم،خریدوفروش سوله،املاک صنعتی،ساخت اسکلت فلزی،سوله سبک،کف سازی سوله،سقف سوله،دیوار چینی،ساندویچ پنل سقفی،ساندویچ پنل،سوراخکاری پروژه ای،اسکلت فلزی جوشی،اسکلت فلزی پیچ و مهره،طراحی سوله،قیمت سوله،هزینه سوله،اجاره سله،نقشه سوله،سازه فلزی،برش کاری،دستگاه برش،شکل بر،تک شعله،سوله صنعتی،,amir soole,amir sule,soole,sule,sakhte soole,sakhte sule,eskelete felezi,امیرسوله،سوله ارزان،سوله سبک،دیوارچینی سوله،سقف سوله،سوله از پی تا کلید،سوله خرپایی،خرپا،ساخت سوله،سوله گاوداری،سوله کارخانه
سوله،امیر سوله،ساخت سوله،اجرای سوله، ازپی تا کلید،اسکلت فلزی،سوله دست دوم،خریدوفروش سوله،املاک صنعتی،ساخت اسکلت فلزی،سوله سبک،کف سازی سوله،سقف سوله،دیوار چینی،ساندویچ پنل سقفی،ساندویچ پنل،سوراخکاری پروژه ای،اسکلت فلزی جوشی،اسکلت فلزی پیچ و مهره،طراحی سوله،قیمت سوله،هزینه سوله،اجاره سله،نقشه سوله،سازه فلزی،فونداسیون سوله،سوله صنعتی،,amir soole,amir sule,soole,sule,sakhte soole,sakhte sule,eskelete felezi,امیرسوله،سوله ارزان،سوله سبک،دیوارچینی سوله،سقف سوله،سوله از پی تا کلید،سوله خرپایی،خرپا،ساخت سوله،سوله گاوداری،سوله کارخانه

سوله | ساخت سوله | فونداسیون سوله
​​​​​​​انواع فونداسیون سوله​​​​​​​

این نوع فونداسیون سوله بیشتر برای سوله سبک مورد استفاده قرار می گیرد چون فاصله قابهای سوله در سوله های سبک حدود 3 متر می باشد نیروهای حاصل از باد، برف و وزن خود سازه که به فونداسیون وارد می شود در نقاط زیادی توزیع می شود بنابرین استفاده از پی نواری بهترین گزینه برای این نوع سوله های سبک که فاصله قابها از هم کمتر می باشند، هستند. همچنین برای سوله هایی که دهانه کمتر از 9 متر دارند بهترین گزینه فونداسیون نواری می باشد.
این نوع فونداسیون سوله به شکل نواری و برای دهانه تا 15متر سوله سبک ابعاد نوار حدودا 70 سانتی متر عرض و 50سانتی متر ارتفاع می باشد. و برای آرماتورگذاری فونداسیون سوله 4 عدد میلگرد نمره 16 در قسمت بالایی نوار و 4 عدد میلگرد نمره 16 در قسمت پایینی نوار و خاموتها هر 25 سانتی متر خاموت نمره 10 استفاده شود.
برای سوله با دهانه 15 تا 22 متر سوله سبک ابعاد نوار حدودا 85 سانتی متر عرض و 55سانتی متر ارتفاع می باشد. و برای آرماتورگذاری فونداسیون سوله 4 عدد میلگرد نمره 18 در قسمت بالایی نوار و 4 عدد میلگرد نمره 18 در قسمت پایینی نوار و خاموتها هر 25 سانتی متر خاموت نمره 10 استفاده شود.
برای دهانه بزرگتر از 22 متر بهتر است از فونداسیون تکی استفاده شود در غیر این صورت ابعاد فونداسیون نواری بیشتر شده و طرح فونداسیون سوله از لحاظ قیمت تمام شده غیر اقتصادی می شود.
البته این نکته مهم را در نظر بگیرین که این طرح فونداسیون سوله برای سوله هایی هستند که دیوارهای سبک اجرا می شوند مانند دیوار ساندویچ پانل یا حتی المکان اگر دیوار سنگین اجرا می شوند مانند دیوار سی و پنج سانتی دو طرف نما حداکثر ارتفاع یک و نیم متر باشند.​​​​​​​

فونداسیون سوله معمولا به دو صورت انجام می شود فونداسیون نواری و فونداسیون منفرد ( شناز )

1.   فونداسیون نواری سوله:

این نوع فونداسیون سوله به شکلی هست که در زیر ستونها فونداسیون منفرد ( فونداسیون مربعی) اجرا می شود و فونداسیونهای منفرد سوله با شناز (مقطع به شکل تیر) به هم وصل می شوند.​​​​​​​
این نوع فونداسیون سوله برای سوله سنگین و سوله سبک بالاتر از دهانه 22 استفاده می شود و بسته به دهانه سوله و دیوارهای سوله اندازه فونداسیون مربعی و شنازهای رابط متفاوت می باشد.
برای بعضی از دهانه ها و ارتفاع کناری 6 متر ابعاد حدودی و میلگرد های مورد استفاده در فونداسیون سوله به صورت جدول زیر می باشد.توجه داشته باشید ابعاد حدودی می باشد و مقاومت زیر خاک پی 1.2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است برای سایر شرایط باید محاسبات دقیق صورت گیرد.​​​​​​​

سوله،امیر سوله،ساخت سوله،اجرای سوله، ازپی تا کلید،اسکلت فلزی،سوله دست دوم،خریدوفروش سوله،املاک صنعتی،ساخت اسکلت فلزی،سوله سبک،کف سازی سوله،سقف سوله،دیوار چینی،ساندویچ پنل سقفی،ساندویچ پنل،سوراخکاری پروژه ای،اسکلت فلزی جوشی،اسکلت فلزی پیچ و مهره،طراحی سوله،قیمت سوله،هزینه سوله،اجاره سله،نقشه سوله،سازه فلزی،فونداسیون سوله،سوله صنعتی،,amir soole,amir sule,soole,sule,sakhte soole,sakhte sule,eskelete felezi,امیرسوله،سوله ارزان،سوله سبک،دیوارچینی سوله،سقف سوله،سوله از پی تا کلید،سوله خرپایی،خرپا،ساخت سوله،سوله گاوداری،سوله کارخانه
همچنین بخوانید: